Раді вітати Вас на порталі "Deaf.Avto" Громадської організації "Українська асоціація глухих водіїв". Цей сайт для всіх,хто цікавиться питаннями водіння нечуючих автолюбителів.

 

   ПОСИЛАННЯ: 

 

 

  

Погода в Києві
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Спортивные праздники

 Комп'ютерний сервіс

Новости

00:00

Положення МОЗ і МВС України про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Затверджено Наказ Міністерства охорони  здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України 05.06.2000 N 124/345

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 р. за N 435/4656

 

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

 {У тексті Положення слова "лікувально-профілактичні заклади"  замінено словами "заклади охорони здоров'я"  у  відповідних  відмінках;  слова "Український  медичний  центр  безпеки дорожнього руху" замінено  словами  "Державне  підприємство  "Український  медичний  центр  безпеки  дорожнього  руху та  інформаційних  технологій"  Міністерства  охорони здоров'я України"  у  відповідних  відмінках   згідно з Наказом  Міністерства  охорони   здоров'я  N1/1 від  11.01.2010}

 {У тексті Положення слова "довідка щодо  перебування  на психіатричному обліку  за  місцем  проживання" замінено словами  та  цифрами "медична довідка  про  проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних  оглядів (форма N 122-2/о) "  у  відповідних  відмінках   згідно з Наказом  Міністерства  охорони  здоров'я N 95/62 від 23.02.2011}

 

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів  проводиться  з  метою  визначення  здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений  огляд  включає:  попередні,  періодичні,  щозмінні передрейсові  та  післярейсові огляди, а також позачергові огляди, викликані необхідністю.

1.2. Попередньому медичному  огляду  підлягають  кандидати  у водії  транспортних  засобів  для  отримання  права  на  керування транспортним засобом відповідної категорії.

1.3. Періодичному  медичному  огляду  підлягають  водії транспортних  засобів  для  підтвердження права  на  керування транспортним  засобом відповідної категорії або отримання права на керування транспортним засобом іншої категорії.

1.4. Щозмінному  передрейсовому  та  післярейсовому  медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

1.5. Позачерговому   медичному  огляду   підлягають  водії транспортних засобів підприємств,  установ,  організацій усіх форм власності  за направленням  власника  або  посадової особи,  що відповідає за експлуатацію  транспортних  засобів  підприємства, установи,  організації, на підставі  медичних  даних  про  стале погіршення  здоров'я  водія,  що  перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом.  Водій власного транспортного засобу в  разі погіршення  стану  здоров'я,  якщо  це  перешкоджає  безпечному керуванню транспортним засобом,  також повинен  ужити  відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

1.6. Попередній,  періодичний та позачерговий медичні  огляди проводяться  медичною  комісією,  що створюється в закладі охорони здоров'я.  До  складу  медичної  комісії  входять:  лікар-терапевт (голова  комісії), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог,    лікар-хірург.  Перелік   закладів   охорони здоров'я, яким надається  право створювати вищезазначені медичні комісії та  проводити попередній,  періодичний  і  позачерговий медичні   огляди (далі - заклади  охорони  здоров'я),  щорічно затверджується  відповідно  наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної  Республіки  Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.7. Після проведення   попереднього,  періодичного  та позачергового медичних оглядів видається єдиний документ - Медична довідка щодо  придатності  до  керування   транспортним   засобом, ф. N083/о (облікова) (далі - Медична довідка) (додаток 1).

Бланки Медичної  довідки є документами  суворого  обліку (додаток  2).  Облік  бланків  Медичної довідки ведеться в Журналі реєстрації  виданих  (отриманих)  бланків  медичних  довідок  щодо придатності до керування  транспортним  засобом, ф.N083-1/о (додаток  3).  Організація забезпечення закладів охорони здоров'я бланками  Медичної  довідки покладається на Державне підприємство "Український медичний центр  безпеки  дорожнього  руху  та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я України.

1.8. У Медичній довідці визначається здатність особи керувати відповідною категорією транспортних засобів, а також  термін  її дії.  Медична  довідка  підписується  головою  медичної комісії та засвідчується  печаткою закладу охорони здоров'я. Дублікат виданої Медичної довідки видається упродовж повного строку її дії медичною комісією (уповноваженою  нею  посадовою      особою закладу охорони здоров'я) за зверненням громадянина без проведення додаткового  медичного  огляду.  За  видачу  дубліката сплачується тільки вартість бланка Медичної довідки.

1.9. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні  огляди водіїв  транспортних  засобів проводяться  лікарями або середніми медичними працівниками,  які здійснюють   медичний контроль обслуговування водіїв підприємств,  установ,  організацій. Медичні працівники мають право проводити зазначені  медичні огляди  після періодичного  (1 раз на три роки) навчання методів їх проведення в Державному  підприємстві "Український  медичний  центр  безпеки дорожнього  руху та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я України та його філіалах.

{Пункт  1.9  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 1/1 від 11.01.2010}

1.10.   Державне  підприємство "Український  медичний  центр безпеки  дорожнього руху та інформаційних технологій" Міністерства охорони   здоров'я України та його  філіали  організовують  та контролюють  роботу і підготовку фахівців, які здійснюють навчання медичних працівників методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

1.11. Медичні  огляди  інвалідів для визначення  медичних показань для отримання транспортного засобу з ручним керуванням, а також  для визначення медичних  протипоказань  до  керування транспортним засобом проводяться  у  медико-соціальних  експертних комісіях.  Наступні  періодичні медичні огляди водіїв транспортних засобів (інвалідів)   проводяться    медичними  комісіями в закладах охорони здоров'я.

 

2. Порядок проведення попереднього медичного огляду  кандидатів у водії транспортних засобів

2.1. Попередній медичний огляд кандидатів  у водії транспортних  засобів (далі - попередній   медичний  огляд) проводиться  медичною  комісією  з  метою  вирішення  питання  про наявність  або  відсутність  в  особи  медичних  протипоказань  до керування транспортним засобом згідно з  Переліком  захворювань  і вад, при яких  особа не  може  бути  допущена  до  керування відповідними  транспортними  засобами  (далі - Перелік),   який затверджено наказом МОЗ України від 24.12.99 N 299 та зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  20.01.2000  за N 31/4252. Наявність   захворювання   або  вади   згідно з Переліком   є протипоказанням  до  керування відповідною категорією транспортних засобів.

2.2. Попередній  медичний  огляд  включає  в  себе:  загальне обстеження   спеціалістами   медичної  комісії, лабораторне  і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та  сечі,  аналіз крові на цукор,  ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату,  визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються громадянину індивідуальні додаткові обстеження.  При проведенні  попереднього  медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані  щодо  перебування  громадянина  на  психіатричному обліку за місцем проживання.

2.3. Перед проведенням попереднього медичного огляду кандидат у  водії подає:  документи,  що  посвідчують  особу  (паспорт); сертифікат  про проходження   обов'язкового   профілактичного наркологічного огляду,  ф.N140-0 (облікова),  який затверджений наказом МОЗ  України  від 28.11.97 N 339, зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України 11.12.97 за N586/2390; медичну  довідку про  проходження  обов'язкових попереднього  та  періодичного  психіатричних   оглядів (форма N122-2/о), 2 фотокартки розміром 3х4 см; довідку, що підтверджує  оплату  за  проведення медичного огляду щодо права на керування транспортним засобом (тарифи встановлюють Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації).

За відсутності  вищезазначених документів попередній медичний огляд не проводиться.

2.4. Дані   медичного  огляду  заносяться  лікарями  медичної комісії до  Медичної  картки  огляду  водія (кандидата  у водії) транспорту (ф. N 142-0), затвердженої  наказом  МОЗ України від 28.11.97 N339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390, на яку  повинна  бути  наклеєна фотокартка,  а також  вклеєні  сертифікат  про проходження обов'язкового  профілактичного  наркологічного  огляду  та медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних  оглядів  (форма  N 122-2/о), для жінок додатково - довідка про гінекологічне обстеження. Дані медичного огляду  заносяться  також  до  Журналу  комісії з медичних оглядів водіїв  для  визначення  їх  придатності до керування транспортом (ф.N144-0), що затверджений наказом МОЗ України  від  28.11.97 N339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N586/2390.

2.5. За  наявності   в   громадянина  захворювань  згідно  з Переліком медична комісія дає висновок про наявність медичних  протипоказань  для  керування   відповідною   категорією транспортних  засобів.  При  відсутності у громадянина захворювань згідно з Переліком медична комісія дає  висновок  про  відсутність медичних   протипоказань   для  керування  відповідною  категорією транспортних засобів.

2.6. У разі відсутності в  кандидата у  водії  транспортних засобів   протипоказань   до   керування   відповідною  категорією транспортних засобів термін дії виданої Медичної довідки становить три  роки.  Обмеження  терміну дії Медичної довідки можливе в разі виявлення медичних  протипоказань згідно з Переліком, за  наявності  яких  питання   щодо   придатності   до   керування відповідною  категорією  транспортних засобів вирішується медичною комісією індивідуально,  та в разі закінчення терміну дії поданого громадянином    сертифіката    про    проходження  обов'язкового профілактичного наркологічного огляду [ф.N140-0 (облікова)].

2.7. Медична  комісія  не  проводить  попереднього  медичного огляду в разі:

-наявності в  обстежуваної  особи  гострого  захворювання  або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

-наявності в обстежуваної особи  інфекційного  захворювання  в заразному періоді;

-перебуванні обстежуваної особи в стані  сп'яніння будь-якого походження.

2.8. Видача медичних  карток,  протоколів  засідань медичної комісії на руки громадянам  неприпустима.  Заповнені  медичні документи  зберігаються  в архіві  закладу  охорони  здоров'я, що проводив попередній медичний огляд, протягом 25 календарних років. 

2.9. Попередній  медичний  огляд проводиться за рахунок замовника.

2.10. У разі незгоди кандидата у водії транспортного засобу з результатами попереднього  медичного  огляду  він може  оскаржити рішення  у місцевому  органі  охорони  здоров'я  або  в  судовому порядку.

 

3. Порядок проведення періодичного медичного огляду водіїв транспортних засобів

3.1. Періодичний  медичний  огляд водіїв транспортних засобів (далі - періодичний медичний огляд) проводиться медичною  комісією з  метою  вирішення  питання про наявність або відсутність у водія медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно  з Переліком. Наявність захворювання  або вади згідно з Переліком  є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.

3.2. Періодичний медичний  огляд  включає  в  себе:  загальне обстеження   спеціалістами   медичної  комісії, лабораторне   і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та  сечі,  аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами  медичної  комісії  призначаються  індивідуальні додаткові обстеження.   При проведенні   періодичного  медичного  огляду враховуються результати обов'язкового  профілактичного наркологічного  огляду  громадянина та  дані  щодо  перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання. 

3.3. Перед проведенням періодичного  медичного  огляду  водій подає:  документи,  що посвідчують особу (паспорт); сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного  наркологічного  огляду, ф.N140-0 (облікова),  який затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 N339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  11.12.97 за N586/2390; медичну довідку про проходження обов'язкових  попереднього  та  періодичного психіатричних оглядів (форма N122-2/о), 2 фотокартки розміром 3х4 см. Водій  власного транспортного засобу подає довідку, що підтверджує оплату  проведення  медичного  огляду  щодо  права  на  керування транспортним   засобом  (тарифи встановлюють  Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації).

За відсутності вищезазначених документів періодичний медичний огляд не проводиться.

3.4. Дані  медичного  огляду  заносяться  лікарями  медичної комісії  до Медичної  картки  огляду  водія  (кандидата  у водії) транспорту (ф. N142-0),  затвердженої наказом  МОЗ  України  від 28.11.97 N339,  що  зареєстрований у  Міністерстві юстиції  України  11.12.97 за N586/2390, на яку повинна бути наклеєна фотокартка,  а також вклеєні сертифікат  про  проходження обов'язкового  профілактичного  наркологічного  огляду  та медична довідка  про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних  оглядів  (форма  N122-2/о) , для жінок додатково  -  довідка про гінекологічне обстеження. Дані медичного огляду  заносяться  також  до  Журналу  комісії з медичних оглядів водіїв  для визначення їх  придатності  до  керування  транспортом (ф.N144-0),  що  затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 N339, зареєстрованим  у  Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N586/2390.

3.5. За наявності у  водія  захворювань  згідно  з  Переліком медична комісія дає висновок про  наявність  медичних протипоказань  для  керування  відповідною категорією транспортних засобів.  При відсутності у водія захворювань згідно  з  Переліком медична  комісія дає  висновок   про  відсутність  медичних протипоказань для керування  відповідною  категорією  транспортних засобів.

3.6. У  разі  відсутності у водія  транспортного   засобу протипоказань  до керування  відповідною  категорією транспортних засобів термін дії виданої Медичної довідки  становить  три  роки.  Для  водіїв  транспортних  засобів  віком  понад 55 років (жінки - віком  понад 50 років)  термін  дії виданої  Медичної   довідки становить 2 роки. Обмеження терміну дії Медичної довідки можливе в разі виявлення   медичних  протипоказань  згідно з  Переліком,  за  наявності  яких  питання  щодо  придатності до керування відповідною категорією транспортних засобів  вирішується медичною комісією індивідуально,  та в разі закінчення терміну дії поданого сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду [ф.N140-0 (облікова)].

3.7. Медична  комісія не проводить  періодичного  медичного огляду в разі:

-наявності в  обстежуваної  особи  гострого  захворювання  або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

-наявності в обстежуваної особи  інфекційного  захворювання  в заразному періоді;

-перебуванні обстежуваної особи в стані  сп'яніння будь-якого походження.

3.8. Видача медичних  карток,  протоколів  засідань медичної комісії на руки громадянам  неприпустима.  Заповнені  медичні документи  зберігаються  в архіві  закладу  охорони  здоров'я, що проводив  періодичний  медичний  огляд,  протягом  25 календарних років.

3.9. Періодичний  медичний  огляд водіїв транспортних засобів підприємств,  установ та організацій проводиться за рахунок коштів підприємства (установи, організації).

3.10. У разі незгоди  водія транспортного  засобу  (власника підприємства,  установи,  організації) з результатами періодичного медичного  огляду він може оскаржити рішення  у  місцевому  органі охорони здоров'я або в судовому порядку.

 

4. Порядок проведення позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів

4.1. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу (далі - позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням власника (або  посадової особи, що  відповідає за  експлуатацію транспортних  засобів) підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності на підставі  медичних  даних про стале погіршення стану здоров'я  водія  чи  виявлення  ознак захворювання або  вади, включених  до  Переліку (результати  щозмінного  передрейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непрацездатності тощо). У разі відмови водія від   проходження   позачергового  медичного  огляду  власник  або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, зобов'язаний не допускати водія до виконання професійних обов'язків (керування  транспортним засобом).

4.2. Подальший  порядок  проведення  позачергового  медичного огляду  відповідає порядку проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

 

5. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

5.1.  Щозмінний  передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій до їх  виїзду на зміну. У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

5.2.  Щозмінні  передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів включають у себе:

-збір анамнезу;

-визначення частоти пульсу;

-вимірювання артеріального тиску;

-проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

У разі  потреби  медичний працівник,  який проводить щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди,  може запропонувати водію виміряти температуру тіла.

{Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N1/1 від 11.01.2010 }

5.3. Результат   проведеного   щозмінного  передрейсового  та післярейсового медичних оглядів фіксується  в Журналі  щозмінного передрейсового та   післярейсового  медичних  оглядів  водіїв,  ф.N137-2/о (додаток 4), після чого в  шляховому  листі  ставиться штамп з висновком про придатність до керування транспортом.  Штамп видається   медичному  працівнику в   Державному  підприємстві "Український  медичний  центр  безпеки   дорожнього руху  та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я України та його   філіалах  після  проходження  навчання  методів  проведення щозмінних  передрейсових  та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

5.4. У  разі  виявлення  ознак  тимчасової непрацездатності (патологічне  підвищення частоти пульсу,  артеріального тиску вище вікових норм,  виявлення алкоголю в повітрі,  що  видихається,  та інших ознак алкогольного сп'яніння чи сп'яніння іншого походження, наявності скарг на симптоми хвороби,  що  перешкоджають  керуванню транспортом)   водій  не  допускається  до  виконання  професійних обов'язків.  При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку,  власник  або  посадова особа,  що відповідає за експлуатацію  транспортних  засобів  підприємства, установи,  організації,  направляє  водія на позачерговий медичний огляд.

5.5. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами щозмінного  передрейсового  та післярейсового медичних оглядів він може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я  або  в судовому порядку.

 

Заступник начальника Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню МОЗ України  В.М.Михальчук

 

Додаток 1  до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

Форма N 083/о, затверджена наказом МОЗ та МВС від 05.06.2000 N 124/345

Міністерство охорони здоров'я України

___________________________________________

             (найменування закладу, що видав довідку)

__________________________________________

                     (код закладу за ЄДРПОУ)

 

                          МЕДИЧНА ДОВІДКА
                  щодо придатності до керування транспортним засобом

                      серія ________ N __________________  

 Прізвище __________________________________________________________________

 Ім'я _______________________________________________________________________

 По батькові_________________________________________________________________

 Дата і місце народження _____________________________________________________

 Місце проживання __________________________________________________________

 Група крові ________________________ Резус-фактор ____________________________

Місце

для

фото

 

   М.П.
                                  Дата видачі _____________________________
____________
                                  Дійсна до __________________________
_________________
                                  Голова Комісії _______________________________
________
 

Категорії транспортних засобів

Відмітка про придатність

Обмеження

А1

Мопеди, моторолери та інші  двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або  електродвигун потужністю до 4 кВт

 

 

А

Мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб.  сантиметрів і більше або електродвигун  потужністю 4 кВт і більше 

 

 

В1

Квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів

 

 

В

Автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість  сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми

 

 

С1

Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів)

 

 

С

Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів)

 

 

D1

Призначені для перевезення пасажирів  автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує  16 

 

 

D

Призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16

 

 

BE

C1E

CE

D1E

DE

Состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених  категорій  составів транспортних засобів

 

 

T

Трамваї та тролейбуси

 

 

 МОЗ України

 

<

ДАІ МВС України

Адміністратор

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

© deafavto

Создать бесплатный сайт с uCoz