Раді вітати Вас на порталі "Deaf.Avto" Громадської організації "Українська асоціація глухих водіїв". Цей сайт для всіх,хто цікавиться питаннями водіння нечуючих автолюбителів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці Правила відповідно до Закону  України  "Про  дорожній рух" встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій  території  України.  Інші  нормативні  акти,  що  стосуються особливостей  дорожнього  руху  (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів,  рух на  закритій території тощо), повинні грунтуватися на вимогах цих Правил.

1.2. В  Україні  установлено  правосторонній рух транспортних засобів.

1.3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати  й  неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.

1.4. Кожний  учасник  дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила.

1.5. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб  не  повинні  створювати  небезпеку  чи  перешкоду  для руху, загрожувати життю або здоров'ю  громадян,  завдавати  матеріальних збитків.

Особа, яка  створила  такі  умови,  зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього  руху  на  цій  ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо,  попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити  підрозділ  міліції,  власника дороги або уповноважений ним орган.

1.6.   Використовувати   дороги   не   за   їх   призначенням дозволяється  з урахуванням вимог статей 36-38 Закону України "Про автомобільні дороги.

(Пункт  1.6  в  редакції  Постанови  КМ N 263 від 21.02.2007 }

1.7. Водії,  пішоходи  та  пасажири зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього  руху,  як  діти, люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності.

1.8. Обмеження  в  дорожньому  русі,  крім  передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.

1.9. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

1.10. Терміни,  що  наведені  у  цих  Правилах,  мають  таке значення:

-автобус - автомобіль  з  кількістю  місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно,  який  за  своєю  конструкцією  та обладнанням  призначений  для  перевезення  пасажирів  та  їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки;

-автомагістраль  -  автомобільна  дорога,  що: 

{Абзац третій пункту  1.10  в  редакції  Постанови  КМ  N 395 від 22.04.2009 }

-спеціально побудована  і  призначена  для  руху  транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з  неї; 

{Абзац  пункту  1.10  в  редакції  Постанови  КМ  N 395 від 22.04.2009 }

-має для  кожного  напрямку  руху  окремі   проїзні   частини, відокремлені  одна від іншої розділювальною смугою;

{Абзац пункту 1.10 в редакції Постанови КМ N 395 від 22.04.2009 }

-не перетинає  на  одному  рівні  інші  дороги,  залізничні  і трамвайні колії,  пішохідні і велосипедні доріжки,  шляхи  проходу тварин,  має  огородження  на  узбіччях  і розділювальній смузі та обгороджена  сіткою; 

{Абзац пункту 1.10 в редакції Постанови КМ N 395 від 22.04.2009 }

-позначена дорожнім знаком 5.1;

{Абзац пункту 1.10 в редакції Постанови КМ N 395 від 22.04.2009 }

-автомобільна дорога,  вулиця (дорога) - частина території,  в тому  числі в населеному пункті,  призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з  усіма  розташованими  на  ній  спорудами (мостами,  шляхопроводами,  естакадами,  надземними і  підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена  по  ширині  зовнішнім  краєм  тротуарів  чи  краєм смуги відводу.  Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

-автомобільні дороги державного значення - автомобільні дороги загального  користування, до яких належать міжнародні, національні та  регіональні автомобільні  дороги,  які позначені відповідними дорожніми  знаками;  

{Пункт  1-10  доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 876 від 01.10.2008 }

-безпечна дистанція -  відстань  до транспортного засобу,  що рухається попереду по тій самій смузі,  яка у разі його  раптового гальмування або  зупинки  дасть  можливість водієві транспортного засобу,  що рухається позаду,  запобігти зіткненню без  здійснення будь-якого маневру;

-безпечний інтервал - відстань  між   боковими  частинами транспортних  засобів,  що  рухаються,  або  між  ними та  іншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

-безпечна швидкість -  швидкість,  за  якої  водій  має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух  у конкретних дорожніх умовах;

-буксирування -  переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації транспортних составів  на   жорсткому   чи  гнучкому  зчепленні  або  способом часткового навантаження  на  платформу  чи  на  спеціальне  опорне пристосування;

-вантажний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

-велосипед - транспортний засіб,  крім інвалідних колясок,  що приводиться  в  рух  мускульною  силою людини,  яка знаходиться на ньому;

-велосипедна доріжка - виконана  в  межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям,  що призначена для  руху  на  велосипедах  та мопедах і  позначена  дорожнім  знаком  4.12  (див.  додаток  1);

-видимість у напрямку руху - максимальна відстань, на якій  з місця  водія  можна  чітко  розпізнати  межі  елементів  дороги та розміщення учасників руху,  що дає змогу водієві орієнтуватися під час  керування транспортним засобом,  зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру;

-вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу через його технічний стан або небезпеку,  що створюється вантажем,  який перевозиться, станом водія (пасажира) або перешкодою на дорозі;

-випередження - рух  транспортного  засобу  із  швидкістю,  що перевищує  швидкість попутного транспортного засобу,  що рухається поряд по суміжній смузі;

-власник транспортного засобу - фізична  або  юридична  особа, яка  володіє  майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи;

-водій -  особа,  яка  керує  транспортним  засобом.  Вершник, візник,  погонич тварин,  який веде їх за повід,  прирівнюється до водія.  Водієм є також особа,  яка навчає  керуванню,  знаходячись безпосередньо у транспортному засобі;

-габаритно-ваговий  контроль  - перевірка габаритних і вагових параметрів  транспортного  засобу  (в   тому   числі   механічного транспортного засобу),  причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів (ширина,  висота  від  поверхні дороги,   довжина   транспортного  засобу)  та  щодо  навантаження (фактична маса,  осьове навантаження),  яка проводиться відповідно до  встановленого  порядку  на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю;

{Пункт 1.10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 879 від 27.06.2007 }

-гальмовий шлях  -  відстань,  що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування  з  початку  здійснення  впливу  на орган  керування  гальмовою  системою (педаль,  рукоятку) до місця його зупинки;

-головна дорога - дорога з покриттям  відносно  грунтової  або та,  що  позначається  знаками  1.22,  1.23.1-1.23.4  і  2.3 (див. додаток 1).  Наявність  на  другорядній   дорозі покриття  безпосередньо  перед  перехрестям  не  прирівнює  її  за значенням до перехрещуваної;

-дати дорогу -  вимога   до  учасника  дорожнього  руху  не продовжувати або не відновлювати  рух,  не  здійснювати  будь-яких маневрів  (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху),  якщо це може примусити  інших  учасників  дорожнього  руху,  які  мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;

-дозволена максимальна  маса - маса спорядженого транспортного засобу з вантажем,  водієм і пасажирами,  що встановлена технічною характеристикою  транспортного  засобу  як  максимально допустима. Дозволена  максимальна  маса  автопоїзда -  це  сума   дозволеної максимально  допустимої  маси  кожного  транспортного  засобу,  що входить до складу автопоїзда;

 -дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки;

-дорожні   роботи -  роботи,  пов'язані   з  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  чи  утриманням  автомобільної  дороги (вулиці), штучних  споруд,  споруд   дорожнього   водовідводу, інженерного  облаштування,   встановленням   (ремонтом,  заміною) технічних  засобів  організації  дорожнього  руху; 

{Пункт  1.10 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 395 від 22.04.2009 }

-дорожні умови - сукупність  факторів,  що  характеризують (з урахуванням  пори   року,  періоду  доби,   атмосферних   явищ, освітленості дороги) видимість  у  напрямку  руху,  стан  поверхні проїзної частини (чистота,  рівність,  шорсткість, зчеплення),  а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень,  наявність  тротуарів або узбіч,  засобів організації дорожнього руху та їх стан;

-дорожня обстановка - сукупність факторів, що характеризуються дорожніми  умовами,  наявністю  перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і  рівнем  організації  дорожнього  руху  (наявність дорожньої  розмітки, дорожніх  знаків,  дорожнього  обладнання, світлофорів та їх стан),  які повинен ураховувати  водій  під  час вибору  швидкості,  смуги  руху та прийомів керування транспортним засобом;

-експлуатація транспортного состава - транспортування  тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання (відповідність причепа тягачу,  наявність страхового  з'єднання,  єдиної  системи сигналізації, освітлення тощо);

-естакада - інженерна споруда для руху транспортних засобів та (або) пішоходів,  підняття однієї дороги  над  іншою  у  місці  їх перетину,  а  також для створення дороги на певній висоті,  яка не має з'їздів на іншу дорогу;

-житлова зона  - дворові території,  а також частини населених пунктів, позначені  дорожнім  знаком   5.31   (див.   додаток   1);

-залізничний переїзд  -  перехрещення  дороги  із залізничними коліями на одному рівні;

-засліплення - фізіологічний стан водія внаслідок  дії  світла на  його  зір,  коли  водій  об'єктивно  не має можливості виявити перешкоди чи  розпізнати  межі  елементів  дороги  на  мінімальній відстані;

-зупинка -  припинення  руху  транспортного засобу на час до 5 хвилин  або  більше,  якщо  це  необхідно  для  посадки  (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих  Правил  (надання   переваги  в  русі,  виконання  вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо);

-колона пішоходів - організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку;

-колона транспортних засобів - організована група  з  трьох  і більше транспортних засобів,  що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім  світлом фар;

-край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобів) - видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія  на  проїзній частині  в  місці  її  прилягання  до узбіччя,  тротуару,  газону, розділювальної смуги,  смуги для руху трамваїв,  велосипедної  або пішохідної доріжки;

-крайнє положення   на  проїзній  частині  - положення транспортного  засобу  на  відстані  від  краю  проїзної   частини (середини  проїзної частини або розділювальної смуги),  яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу (у  тому  числі двоколісному)   ще  ближче  до  краю  проїзної  частини  (середини проїзної частини або розділювальної смуги);

-легковий автомобіль -  автомобіль з  кількістю  місць   для сидіння не більше дев'яти,  з місцем водія включно,  який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення  пасажирів та   їхнього  багажу  із  забезпеченням  необхідного  комфорту  та безпеки;

-маршрутні транспортні засоби (транспортні  засоби  загального користування) - автобуси, мікроавтобуси,  тролейбуси,  трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;

-механічний транспортний засіб -  транспортний  засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна.  Цей термін поширюється  на трактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм двигуна яких не  перевищує  50  куб.  см),  а  також тролейбуси  та  транспортні  засоби  з  електродвигуном потужністю понад 3 кВт;

-мікроавтобус - одноповерховий автобус з кількістю  місць  для сидіння не більше сімнадцяти з місцем водія включно;

-міст - споруда,  призначена для руху через річку,  яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд;

-мопед - двоколісний  транспортний  засіб,  що  має  двигун  з робочим об'ємом до 50 куб.см;

-мотоцикл -   двоколісний  механічний  транспортний  засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб.см  і  більше.   До  мотоциклів  прирівнюються  моторолери, мотоколяски, триколісні та  інші  механічні  транспортні  засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

-населений пункт  -  забудована  територія,  в'їзди  на  яку і виїзди з якої позначаються дорожніми  знаками  5.45,  5.46,  5.47, 5.48 (див. додаток 1);

-небезпека для руху - зміна дорожньої обстановки (у тому числі поява  рухомого  об'єкта,  який   наближається   до  смуги  руху транспортного  засобу  чи  перетинає  її)  або  технічного  стану транспортного засобу,  яка  загрожує  безпеці  дорожнього  руху  і змушує  водія  негайно зменшити швидкість або зупинитися.  Окремим випадком небезпеки для руху є  рух  у  межах  смуги  транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку;

-недостатня видимість - видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;

-обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;

-обмежена оглядовість - видимість дороги в напрямку руху,  яка обмежена  геометричними  параметрами    дороги,    придорожніми інженерними спорудами,  насадженнями та іншими об'єктами,  а також транспортними засобами;

-оглядовість - об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія;

-пасажир -  особа,  яка  користується  транспортним  засобом і знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним;

-перевага -  право  на  першочерговий  рух  стосовно  інших учасників дорожнього руху;

-перевезення  організованих груп дітей - одночасне перевезення десяти  і  більше  дітей  з  керівником,  відповідальним   за   їх супроводження  під час поїздки (на групу з тридцяти і більше дітей призначається   додатково   медичний   працівник); 

{Пункт  1.10 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 876 від 01.10.2008 }

-перешкода для  руху  - нерухомий  об'єкт  у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги  (за  винятком транспортного засобу,  що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів) і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу;

-перехрестя - місце перехрещення,  прилягання або розгалуження доріг на одному рівні,  межею якого є  уявні  лінії  між  початком заокруглень  країв проїзної частини кожної з доріг.  Не вважається перехрестям  місце  прилягання  до  дороги  виїзду з  прилеглої території;

-пішохід -  особа,  яка  бере  участь у  дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу.  До пішоходів  прирівнюються також особи,  які рухаються в інвалідних колясках без двигуна,  ведуть велосипед,  мопед,  мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску;

-пішохідний перехід  - ділянка проїзної частини або інженерна споруда,  призначена для руху пішоходів  через  дорогу.  Пішохідні переходи   позначаються   дорожніми  знаками  5.35.1-5.37.2  (див. додаток 1),  дорожньою розміткою 1.14.1-1.14.3  (див. додаток  2),  пішохідними  світлофорами.  За  відсутності дорожньої  розмітки   межі   пішохідного   переходу   визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів,  дорожніх знаків та розмітки - шириною тротуарів чи узбіч.

Регульованим вважається  пішохідний  перехід,  рух  по  якому регулюється світлофором  чи  регулювальником,  нерегульованим  - пішохідний перехід, на  якому немає  регулювальника,  світлофори відсутні  або  вимкнені  чи  працюють  у  режимі миготіння жовтого сигналу;

-пішохідна доріжка - доріжка з покриттям,  призначена для руху пішоходів,  виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.13 (див. додаток 1);

-прилегла територія - територія,  що прилягає до краю проїзної  частини  та  не  призначена  для  наскрізного проїзду,  а лише для в'їзду до дворів,  на стоянки,  автозаправні  станції,  будівельні майданчики тощо або виїзду з них;

-причіп -  транспортний  засіб,  призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи-розпуски;

-проїзна частина   -  елемент  дороги,  призначений  для  руху нерейкових транспортних засобів.  Дорога  може   мати   декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги;

-регулювальник -  працівник   міліції,  військової  інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та екіпіровку (формений одяг або розпізнавальний знак, нарукавна   пов'язка,   жезл,   диск   з   червоним   сигналом  чи світлоповертачем,  червоний  ліхтар  або  прапорець)  і  регулюють дорожній рух;

-рейковий транспортний   засіб  - трамвай  та  платформи  із спеціальним обладнанням,  що рухаються  трамвайними  коліями.  Усі інші  транспортні  засоби,  що  беруть  участь  у дорожньому русі, вважаються нерейковими;

-розділювальна смуга -  виділений   конструктивно   або  за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки  1.1  або  1.2  (див. додаток 2)  елемент  автомобільної  дороги,  який розділяє  суміжні  проїзні   частини.   Розділювальна   смуга   не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на  розділювальній  смузі  тротуару  по  ньому  дозволяється   рух пішоходів;

-смуга руху  -  поздовжня  смуга на проїзній частині завширшки щонайменше  2,75  м,  що  позначена  або  не  позначена  дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів;

-стоянка - припинення  руху  транспортного  засобу  на  час, більший ніж 5 хвилин, з  причин,  не  пов'язаних  з  необхідністю виконання   вимог   цих  Правил,  посадкою  (висадкою)  пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;

-темна пора доби - частина доби від закінчення вечірніх (30 хв після  заходу  сонця) до початку ранкових сутінків (30 хв до сходу сонця);

-транспортний засіб - пристрій,  призначений  для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

-трамвайна колія  -  елемент  дороги,  призначений  для  руху рейкових  транспортних засобів,  який  обмежується  по  ширині спеціально виділеним вимощенням  трамвайної  лінії  або  дорожньою розміткою.  По  трамвайній  колії  допускається  рух  нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих Правил;

-тротуар - елемент дороги,  призначений  для  руху  пішоходів, який  прилягає  до  проїзної  частини  або  відокремлений  від неї газоном;

-узбіччя -  виділений  конструктивно  або   суцільною   лінією дорожньої  розмітки  елемент  автомобільної дороги,  який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею  на  одному  рівні  та  не  призначений  для руху транспортних засобів,  крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів,  мопедів,  велосипедів  (за  відсутності   тротуарів, пішохідних,  велосипедних  доріжок  або  у  разі  неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней);

-учасник дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участь у  процесі  руху  на дорозі як пішохід,  водій,  пасажир,  погонич тварин;

-шляхопровід - інженерна  споруда  мостового  типу  над  іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

2.1. Водій  механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

а) посвідчення  на  право  керування  транспортним   засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;

б) реєстраційний  документ  на  транспортний  засіб  (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний  талон),  а  у  разі відсутності  в  транспортному засобі його власника,  крім того, - свідоцтво  про  право спільної власності на цей транспортний засіб або  реєстраційний  чи  інший  засвідчений в установленому порядку документ,  що  підтверджує   право  керування,  користування  чи розпорядження  таким  транспортним  засобом;

{ Підпункт "б" пункту 2.1   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  124 від 11.02.2009 }

в) у  разі  встановлення на транспортних засобах проблискових маячків  і  (або)  спеціальних  звукових  сигнальних  пристроїв  - дозвіл, виданий   Державтоінспекцією  МВС,  у  разі  розміщення реклами, - погодження, що видається підрозділами Державтоінспекції  МВС;

г)  у  встановлених  законодавством  випадках дорожній лист і документацію  на  вантаж,  що  перевозиться;  на   маршрутних транспортних  засобах  -  схему  маршруту  та  розклад  руху;  на великовагових  і   великогабаритних   транспортних  засобах та транспортних засобах,  що  здійснюють дорожнє   перевезення небезпечних   вантажів,   -   документацію   відповідно  до  вимог спеціальних правил;

{ Підпункт "г" пункту 2.1 в редакції Постанови КМ N 634  від 09.07.2008 }

ґ) поліс (сертифікат)  обов'язкового  страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.  Водії,  які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового   страхування   цивільно-правової  відповідальності власників  наземних  транспортних  засобів  на  території України, повинні   мати   при   собі   відповідні  підтвердні  документи (посвідчення). 

(Підпункт "ґ" пункту 2.1 в редакції Постанови КМ N 16 від 06.01.2005 )

2.2.  Власник  транспортного  засобу,  а  також  особа,  яка використовує  такий  транспортний  засіб  на  законних  підставах, можуть  передавати  у  своїй  присутності  керування  транспортним засобом  іншій  особі,  що  має  при  собі  посвідчення  на  право керування  транспортним  засобом  відповідної  категорії,  а також особі,  яка  навчається водінню транспортним засобом відповідно до вимог цих Правил.

{Пункт  2.2  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 від 11.02.2009 }

2.3. Для   забезпечення   безпеки   дорожнього   руху   водій зобов'язаний:

а) перед виїздом перевірити і забезпечити  технічно  справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу;

б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати  на  її  зміну,  стежити  за  правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом  транспортного  засобу  і  не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в) на  автомобілях,  обладнаних  засобами  пасивної  безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не  пристебнутих  ременями  безпеки.  Дозволяється  не пристібатися особі,  яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі;

г) під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів;

ґ)  не забруднювати  проїзну  частину  та  смугу  відведення автомобільних доріг;

{ Пункт 2.3 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 263 від 21.02.2007 }

д) не  створювати  своїми  діями  загрози  безпеці дорожнього руху; 

{ Пункт 2.3 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою КМ N 263 від 21.02.2007 }

е) повідомляти  дорожньо-експлуатаційним  організаціям  або Державтоінспекції про виявлені  факти  створення  перешкод  для дорожнього  руху;

{Пункт  2.3 доповнено підпунктом "е" згідно з Постановою КМ N 263 від 21.02.2007 }

є)  не  вчиняти  дій,  внаслідок  яких  може  бути пошкоджено автомобільні   дороги  та  їх  складові,  а  також  завдано  шкоди користувачам.

{Пункт  2.3  доповнено  підпунктом  "є"  згідно з Постановою КМ N 263 від 21.02.2007 }

2.4. На  вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) передати для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;

б) дати  можливість перевірити номери   агрегатів і комплектність транспортного  засобу;

{ Підпункт "б" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 від 22.04.2009}

в) дати  можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав.

2.4-1.  У  місці  здійснення  габаритно-вагового  контролю на вимогу працівника пункту габаритно-вагового   контролю або працівника  МВС  водій   вантажного  автомобіля  (в  тому  числі механічного транспортного засобу) повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) передати  для перевірки документи,  зазначені в підпунктах "а", "б" і "г" пункту 2.1 цих Правил;

б) надати транспортний засіб та  причіп  (за  наявності)  для вагового  та/або  габаритного  контролю відповідно до встановленої процедури.

{Правила доповнено  пунктом  2.4-1  згідно з Постановою КМ N 879 від 27.06.2007 }

2.4-2. У разі виявлення під час здійснення габаритно-вагового контролю   невідповідності  фактичних  вагових  та/або  габаритних параметрів установленим нормам і правилам рух такого транспортного засобу  та/або  причепу забороняється до отримання в установленому порядку дозволу на  проїзд  автомобільними  дорогами  транспортних засобів,  вагові  або  габаритні  параметри  яких  перевищують нормативні, про що складається відповідний акт.

{Правила доповнено  пунктом  2.4-2  згідно з Постановою КМ N 879 від 27.06.2007 }

2.5. Водій повинен на  вимогу  працівника  міліції  пройти  в установленому порядку медичний огляд  для  визначення  стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

2.6. За  рішенням  уповноваженої  на  те  посадової  особи Державтоінспекції, за наявності на те підстав, водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з  метою  визначення  здатності безпечно  керувати  транспортним  засобом  і  перевірку знання цих Правил та навичок водіння.

2.7. Водій, крім водіїв транспортних засобів дипломатичних та інших  представництв іноземних держав,  міжнародних організацій, оперативних і спеціальних транспортних засобів,  повинен  надавати транспортний засіб:

а) працівникам  міліції  та  охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу  осіб,  які  потребують  негайної медичної допомоги;

б) працівникам міліції для виконання  непередбачених  і невідкладних службових обов'язків,  пов'язаних із  переслідуванням правопорушників, доставкою їх у міліцію, та для транспортування пошкоджених транспортних засобів.

Примітки:

1. Для  транспортування  пошкоджених  транспортних  засобів залучаються лише вантажні автомобілі.

2. Особа,  яка скористалася транспортним  засобом, повинна  видати   довідку  або  зробити  запис  у дорожньому листі із зазначенням пройденої відстані,  тривалості поїздки,  свого прізвища, посади, номера посвідчення,  повного найменування свого підрозділу чи організації.

2.8. Водій-інвалід,  що  керує  мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Інвалід",  може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1,  3.2 і 3.35-3.38, а також знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.18 (див. додаток 1).

2.9. Водієві забороняється:

а) керувати  транспортним засобом у  стані алкогольного сп'яніння або  перебуваючи  під  впливом наркотичних чи токсичних речовин;

б) керувати транспортним  засобом у  хворобливому  стані, у стані  стомлення, а  також  перебуваючи  під  впливом  лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

в) керувати  транспортним  засобом,  не  зареєстрованим у Державтоінспекції, без номерного знака або талона про проходження державного технічного огляду;

г) передавати  керування  транспортним  засобом  особам,  які перебувають   у   стані   алкогольного   сп'яніння,   під  впливом наркотичних чи токсичних речовин,  у хворобливому стані,  у  стані стомлення  або  під  впливом  лікарських  препаратів,  що знижують швидкість реакції і увагу;

ґ) передавати керування транспортним засобом особам,  які  не мають при  собі  посвідчення  на право керування ним,  якщо це не… Продолжение »

© deafavto

Создать бесплатный сайт с uCoz